Aktualności

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2013

czwartek, Maj 9, 2013

INFORMACJA

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2013 

  

  Informuję, że Zamawiający wystąpił do wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Nr 3/2013 w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”  nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:

  
 Wydanie (wydruk) materiałów dydaktycznych:

 programów szkoleń, sylabusów i materiałów dydaktycznych na szkolenia:

 Zadanie 2 - ABC ekonomii

 Zadanie 3 – Podstawy prawa

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe nr 8/2013

środa, Kwiecień 24, 2013

Zapytanie ofertowe nr 8/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
 nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
  Zadanie 9 – Obsługa programów komputerowych

 Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

środa, Kwiecień 24, 2013

Zapytanie ofertowe nr 7/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
 nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
  Zadanie 7 – Budowanie relacji z dostawcami

 Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe nr 6/2013

środa, Kwiecień 24, 2013

Zapytanie ofertowe nr 6/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
 nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
   Zadanie 6 – Budowanie wizerunku firmy

 Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe nr 5/2013

środa, Kwiecień 24, 2013

Zapytanie ofertowe nr 5/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
 nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
  Zadanie 5 – Techniki i metody zarządzania

 Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny