Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

wtorek, Styczeń 5, 2016

 

W dniach 11-13 października 2015 r. Prezes Instytutu Spraw Administracji Publicznej w Lublinie Janusz Niczyporuk wziął udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Kongres jest rozwinięciem idei Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wzmacnianie współpracy rozwojowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi. Podczas Kongresu przedstawiciele organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny podpisali porozumienie na rzecz realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa we współpracy z parterami ze Wschodu. W imieniu Instytutu Spraw Administracji Publicznej deklarację podpisał Prezes Janusz Niczyporuk.