Przedsięwzięcia

IV Konferencja Naukowa

środa, Czerwiec 22, 2011

IV Konferencja Naukowa pt.

,, Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako

instrument zwiększenia innowacyjności

gospodarki izrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”
 

 

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Naukowa pt. ,,Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydziały: Prawa i Administracji oraz Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego. Wzięło w niej udział około 140 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, organów kontroli, środowiska naukowego oraz eksperci w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Konferencja była okazją do dyskusji, w szczególności, na temat stosowania rozwiązań innowacyjnych w zamówieniach publicznych, problematyki wykorzystania instrumentów elektronicznych, włączania kryteriów społecznej odpowiedzialności przy wyborze wykonawców oraz stosowania kryteriów oceny ofert; jak również do wymiany doświadczeń na temat stosowania trybów negocjacyjnych w strukturze udzielanych zamówień publicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jej celem było również zaprezentowanie dorobku naukowego w zakresie różnych dyscyplin podejmujących problematykę zamówień publicznych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konferencję otworzyły wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego oraz dr hab. Janusza Niczyporuka – profesora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas Konferencji dr hab. Janusz Niczyporuk wygłosił także referat pt. ,,Krajowa Izba Odwoławcza - podmiot administracji regulacyjnej''.

Zwieńczeniem poruszanych zagadnień podczas Konferencji są dwie publikacje pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne” – część I i część II pod redakcją dr hab. Janusza Niczyporuka, dr Mirosława Urbanka oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego oraz dr hab. Janusza Niczyporuka – profesora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas Konferencji dr hab. Janusz Niczyporuk wygłosił także referat pt. ,,Krajowa Izba Odwoławcza - podmiot administracji regulacyjnej''.

Zwieńczeniem poruszanych zagadnień podczas Konferencji są dwie publikacje pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne” – część I i część II pod redakcją dr hab. Janusza Niczyporuka, dr Mirosława Urbanka oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

był współorganizatorem

XII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej
pt. „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła
profesora Jerzego Stefana Langroda”

22 - 25 września 2011 r. w Paryżu
Miejsce obrad: Stacja Naukowa PAN w Paryżu, 74 rue Lauriston, 75116 Paris

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann

prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. URz, dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB, dr hab. Patrycja Suwaj, prof. WSAP, dr Witold Mikułowski, Wiceprzewodniczący IIAS, dr Marzena Furtak

Celem Konferencji była prezentacja teorii nauk administracyjnych w świetle dorobku naukowego Profesora Jerzego Stefana Langroda. Ponadto uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczenia miejsc bezpośrednio związanych z życiem i twórczością Profesora Langroda, m.in. miejscem zamieszkania Profesora J. S. Langroda, zwanym „Stacją Polską w Paryżu". 

Jerzy Stefan Władysław Langrod urodził się 20 września 1903 r. w Krakowie, zmarł 24 grudnia 1990 r. w Paryżu. Jest autorem licznych prac z zakresu prawa administracyjnego. Dorobek naukowy Profesora objął ogółem blisko 500 pozycji (większość wydanych poza Polską), opublikowanych w 11 językach. Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczna Profesora Langroda przyniosła mu pozycję światowej sławy uczonego, współtwórcę nowoczesnej - francuskiej i europejskiej administracji. Ponadto aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowych organizacji naukowych w Rzymie, Paryżu, Brukseli i in. których był członkiem.

Na miejsce konferencji został wybrany Paryż, ponieważ większość prac naukowych Profesora powstała właśnie w Paryżu. Stwarza to niepowtarzalną okazję do odwiedzenia miejsc, z którymi Profesor był związany oraz do uczczenia Jego pamięci w miejscu, w którym został pochowany.

Efektem Konferencji są dwie publikacje:

Pierwszą publikacją jest „Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa prof Jerzego Stefana Langroda”, pod redakcją Janusza Niczyporuka, Paryż 2011, stron 771.
Publikacja ta ukazała się w języku polskim. Układ przedmiotowej publikacji skonstruowany jest według tradycyjnych działów prawa administracyjnego, tzn.:

- instytucje prawa administracyjnego ustrojowego,
- instytucje prawa administracyjnego materialnego,
- instytucje prawa administracyjnego proceduralnego,
- instytucje publicznego prawa gospodarczego,
- instytucje prawa administracyjnego w systemie prawa.

Zaś drugą z publikacji będzie „Zagadnienia teorii nauk administracyjnych”, która ukaże się w 2012 roku w języku francuskim.

Zdjęcia uczestników konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła
profesora Jerzego Stefana Langroda.

1 dzień - 22 września 2011r. (czwartek)

godz. 13.50 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie  

godz. 20.30 kolacja w restauracji Buffalo Bill

2 dzień - 23 września 2011r. (piątek)

godz. 07.00 śniadanie w hotelu

godz. 07.30 wyjazd z hotelu na miejsce obrad

do Stacji Polskiej PAN

godz. 09.00 – 18.30 uczestnictwo w konferencji

godz. 19.30 wjazd na Wieżę Eiffla

godz. 21.00 kolacja z lampką wina w restauracji

„Au Bistrot de la Montagne“

godz. 23.00 show kabaretowy Moulin Rouge

(http://www.moulinrouge.fr)

3 dzień - 24 września 2011r. (sobota)

godz. 08.00 śniadanie w hotelu

godz. 09.00 wyjazd na całodniowe zwiedzanie miasta

 

 

godz. 19.30 kolacja w restauracji Flunch Paris Beaubourg

godz. 22.00 rejs statkiem płynącym po Sekwanie http://www.bateauxparisiens.com
Podczas rejsu goście mogą podziwiać pięknie iluminowane najwspanialsze zabytki Paryża.

4 dzień - 25 września 2011r. (niedziela)

godz. 07.30 śniadanie w hotelu

godz. 09.00 wyjazd z hotelu, dalsze zwiedzanie Paryża– w programie m.in. Dzielnica Łacińska określana mianem uniwersyteckiego centrum stolicy; jedna z najstarszych i najbardziej cenionych uczelni na świecie Sorbona wraz z Wydziałem Prawa; Panteon oraz Ogrody Luksemburskie.

godz. 15.55 wylot z Paryża

HOTEL

Podczas pobytu w Paryżu zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu NOVOTEL Marne La Vallee Noisy (3***)